top of page

Forebygge eller helbrede?

Af Feng Shui Master Torben Hecksher

FENG SHUI - Forebygge eller helbrede?


De færreste boliger og kontorer er fra starten opført efter feng shui principperne, og derfor bliver min hjælp nødvendigvis en slags helbredelse, en afhjælpning, hvor jeg forsøger at komme så tæt på idealtilstanden som muligt - balance imellem stedets energier og beboerne.


Feng Shui kan anvise løsninger på de fleste problemer, hvad enten det drejer sig om privatboliger, virksomheder eller industribygninger. Betingelserne er de samme, succes kræver energibalance mellem omgivelserne og de involverede, og det er det Feng Shui Masteren kan skabe.


For eksempel vil en indgang i nord være katastrofal for en virksomhed der lever af besøgsantallet, fordi energi fra nord fremmer ro og stilhed. Beboerne i en bolig uden vest område vil opleve, at familiesammenholdet smuldrer - ikke ligefrem det de fleste familier drømmer om.

Eksemplerne illustrerer vigtigheden af stedets energibalance, fordi konsekvenserne kan være ret så ubehagelige. Alt i universet er energi, og energi søger i sin natur efter balance – hvilket er forudsætningen for al form for succes. Med energibalance i virksomheden og boligen er alt som det skal være. Forretningen har succes og privatlivet og karrieren blomstrer. Det er først når energierne ikke kan finde sin naturlig balance, det går galt, og jo større ubalancen er, jo ubehageligere bliver konsekvenserne.

Langt de fleste ubalancer kan løses, fordi Feng Shui Masteren er i stand til at skabe eller fjerne de energier der forårsager ubalancen. Det gør han ved hjælp af 5-elementreglerne, farver, former, indretning og mange andre ting, der alle sammen er med til at fremkalde energibalance.


Feng Shui er en 6000 år gammel kinesisk livsfilosofi, baseret på, videnskab, mytologi og kontinuerlige iagttagelser over adskillige tusind år af Jorden, Planeterne og Universets indbyrdes relationer og følgevirkningerne på den menneskelige adfærd.

Med udgangspunkt i deres iagttagelser fremsatte de følgende teorier:

  • Intet er konstant. ALT er i bevægelse

  • Al Masse består af energi.

  • Magnetisme influerer på mennesker.

Der skulle gå adskillige tusinde år før det lykkedes at bevise teoriernes gyldighed, og først med Einsteins relativitetsteori og bl.a. Niels Bohrs forskning indenfor atomfysik lykkedes det. I dag ved vi endvidere at blodet indeholder jern, der som bekendt reagerer på magnetisme.


Kineserne opfatter mennesket som en omvandrende antenne - konstant søgende efter energi fra universet og de nære omgivelser. De modtagne energier påvirker hjernen og andre dele af kroppen og returneres efterfølgende som en ny energi, og sådan fortsætter det i et uendeligt kredsløb. Jo mere positiv energi der modtages jo mere positiv energi returneres. Der skabes en selvforstærkende positiv energicirkel. Det samme gør sig desværre også gældende for negativ energi, og derfor gælder det om hurtigst muligt at vende negativ energi til positiv energi.


Universel energi kommer til os fra alle retninger (verdenshjørner) og bringer hver sine egenskaber med sig. Energi fra nord bringer dyb ro, ømhed og kærlighed, hvorimod energi fra øst bringer optimisme, gå-på-mod og lyst til at starte nye ting, og alt efter de egenskaber energierne bragte med sig, fik de tildelt den gruppe - af i alt fem - der matchede energiens egenskaber. De fem grupper er bedre kendt under navnet 5-Elementerne.


5 elementerne

De fem elementer er vand, træ, ild, jord og metal og det interessante ved dem er - udover at de tilsammen repræsenterer samtlige energier i universet - at de på grund af indbyrdes relationer altid vil søger indbyrdes balance, når forholdene tillader det.


Energiernes forskel fra verdenshjørne til verdenshjørne betyder, at vi påvirkes forskelligt når vi bevæger os rundt i boligen eller virksomheden, og jo længere tid vi er på et sted, jo stærkere bliver energiens indflydelse. Derfor er sengen og soveværelsets placering meget vigtig, fordi vi er der omkring 8 timer hver nat. Det samme gælder arbejdspladsen, hvor vi er 7-8 timer dagligt 5 dage om ugen. Om bestyrelsesformandens kontor er i Nord Vest eller Nord Øst får derfor stor indflydelse på hans præstationer.


Så hvad enten det drejer sig om privatboliger, virksomheder, banker, supermarkeder eller nogen helt andet, er det energiernes tilstedeværelse - og graden af 5-elementbalancen - der afgør succesgraden.


På hvilke områder vi påvirkes under ophold i de forskellige verdenshjørner ses nedenfor på fig. 1.


Det er altid centrum i boligen eller virksomheden der afgør, hvordan verdenshjørnerne fordeler sig.


Er faconen (grundplanen) rund eller ottekantet er verdenshjørnerne ligeligt fordelt, og energierne er tilstede i lige omfang. Her er 5-elementbalancen altså total og mulighederne for succes således optimale.

De fleste bygninger, huse og lejligheder har imidlertid helt andre faconer.

Nogle er rektangulære, andre er vinkel- eller hesteskoformet og andre igen har helt andre udformninger. Jo mere faconen afviger fra idealformen rund, jo større bliver forskellen i verdenshjørnernes tilstedeværelse, og 5-elementbalancen forrykkes tilsvarende.Verdenshjørnernes forholdsmæssige tilstedeværelse i forhold til centrum og grundplanens facon ses nedenfor, hvor de tre forskellige grundplaners ydermurene danner grænserne mod energierne udenfor.

Bemærk hvordan verdenshjørnernes ubalancen øges i takt med at grundplanerne fjerner sig fra den firkantede facon.

Mange villaer, lejligheder i boligkarreer og virksomheder er opført i vinkelfacon, og hvad det kan indebære af konsekvenser for beboerne kan du se på nedenstående figur.I ovenstående tilfælde er verdenshjørnet NV slet ikke repræsenteret inden for boligens ydervægge, og det vil præge manden i familien. Han vil miste sin gennemslagskraft og dømmekraft, konen vil sandsynligvis finde han er et pjok og tage over, og ansvarlighed og planlægning vil være savnet hos alle familiens medlemmer. Både under- og overrepræsentation medfører ubalance i 5-elementerne, og konsekvenserne mærkes altid på et af de områder i livet hvor ubalancen hersker (se tidligere figur).


5-ELEMENT-REGLERNE

De fem elementer er via indbyrdes relationer i stand til at opretholde deres indbyrdes balance. Det sker ved hjælp af et sindrigt system hvor hvert 5-element kan give og tage fra de fire øvrige elementer. På denne måde hjælper de hinanden med at opretholde den indbyrdes balance. Hvad de indbyrdes regler (de 2 cyklus) går ud på, og hvordan de fungerer, kan du læse nedenfor.

Den støttende cyklus følger altid cirklen rundt - i pilenes retning med uret og mod uret - og illustrerer at hvert 5-element understøtter det næste element i rækkefølgen (med uret) og tager fra det forrige (mod uret). Vi kalder det mor og barn effekten fordi forholdet mellem elementerne fungerer ligesom moderen giver mælk til barnet og barnet suger mælk fra moderen (dier). Vandelementet giver således næring til træelementet, som igen støtter ildelementet osv. Omvendt suger træelementet fra vandelementet, og kan derfor benyttes til at “opsuge” eller formindske uønsket vandenergi.


Den kontrollerende cyklus følger pilene inde i cirklen, og virker kun i én retning – pilens retning. Vandeelementet kontrollerer (dvs. mindsker) således Ildenergi, men kontrolleres selv af jordelementet, og ildelementet kontrollerer metalenergi osv. Denne metode bruges hvor uønsket energi skal minimeres mest muligt.

Uønsket energi kan altså bekæmpes på to måder

  • støttende cyklus

(suge effekten fra det forrige element)

  • kontrollerende cyklus.

Farver og faconer er knyttet til 5-elementerne, og reagerer indbyrdes efter de to cyklusregler. Og derfor indgår ofte når Feng Shui Masteren skal justere energibalance et sted. På skemaet nedenfor kan du se hvilke grundfarve og facon der knytter til det enkelte 5-elementer:På næste figur kan du se cyklussammenhængen mellem farver og faconer:Vores krop er forbundet med 5-elementerne, og derfor indgår organerne og kroppens øvrige dele som en del af feng shui. Ved hjælp af cyklusreglerne er Feng Shui Masteren i stand til af svække og stimulere og genskabe kroppens naturlige balance.

Via sin smag, farve og facon er kosten også en del af feng shui, og mad indgår som en naturlig del feng shui.

Alt er energi, og det er forklaringen på, hvorfor vi reagerer på ubalancer, når vi fx møder andre mennesker eller omgivelser. Det kan sammenlignes lidt med to magneter der enten frastøder eller tiltrækker hinanden.

Energibalance er nøgleordet - uden balance ingen succes, og det gælder alle livets forhold; familieliv, fertilitet, økonomi, karriere, helbred, bolig, forretning osv.


Heldigvis er flere og flere opmærksomme på, at følgevirkningerne af ubalance kan undgås, når Feng Shui Masteren er med lige fra begyndelsen, og det er nu en gang bedre at forebygge end at helbrede.

Vil du vide mere om feng shui, eller har du måske brug for min hjælp kan du klikke på linket http://www.fengshuimaster.dk

Skulle artiklen give dig lyst til at uddanne dig inden for Feng Shui faget, tilbyder Feng Shui Master dig tre forskellige muligheder, og prisklasser, som du kan læse om her .


København maj 2012

Torben Hecksher

Feng Shui Master
55 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarii


bottom of page