top of page
jordstråle-gitre.png

Jordstråler findes overalt, og er normalt uskadelige. Som oftest ligger mønstrene som gitre, hvor afstanden mellem jordstrålerne (gitrene) varierer fra 1,5 til 3 meter. Det er i krydsene hvor to gitterstråler mødes, energikoncentrationen bliver så kraftig, at det kan være skadeligt at opholde sig på stedet i længere tid ad gangen.

Senge og arbejdspladser.

Din seng og arbejdsplads er steder, du opholder dig i mange timer. Derfor er det vigtige, der ikke er jordstrålekryds lige dér. Undgå således,  at din seng ikke står ovenpå et jordstrålekryds, da energien kan påvirke dit helbred. Især dit hoved, din mave og underliv bør ikke ligge lige over krydset.

Bestil nedenfor, hvis du gerne vil have, jeg kommer ud og måler jordstråler hos dig.

Jordstråler findes overalt, og er normalt uskadelige.

Jordstråler

bottom of page